Skriftklog » Skriftdesign | Punda font

Basic

En moderne grotesk som fungerer godt i små størrelser. Foreløbig er Basic tilgængelig som webfont hos Google. Jeg arbejder på at udvide skriften til en pro font med flere vægte.